AKCE - ZÁSILKOVNA do 4 kg za 39 Kč (platí do 31.10.2021)

+420 530 333 274 Volejte Po-Pá (7:00 – 15:30)
CZK / EUR

Obchodní podmínky

 

Upozorňujeme zákazníky, že vyobrazené fotografie jsou ilustrativní. Z důvodu velkého množství produktů, nejsme schopni fotografie denně aktualizovat.

Dále upozorňujeme, že uvedená doba minimální trvanlivosti je informativní a je odvozená od data výroby. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedeno na obale produktu.

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách.  Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím objednávkového formuláře na www.iplody.cz

 2. e-mailem na adresu eshop@mkmpack.cz

 3. telefonicky na telefonním čísle +420 530 333 274

 4. osobně

 

Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíku)

 2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy

 3. přesný popis zboží včetně kódu (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu www.iplody.cz)

 4. způsob odběru

 5. způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, jež slouží ke sledování objednávky. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena. Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel neprodleně informován a lze to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele. Objednávku lze zrušit v následujících případech:

 1. požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání

 2. změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží  a odběratel se změnou ceny nesouhlasí

Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoliv výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti MKM pack s.r.o.

Společnost MKM pack s.r.o. shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení/firmu, adresu/ adresu sídla/místa podnikání, telefonní kontakt a e-mailové spojení. Tyto údaje vyžaduje pouze pro zpracování objednávky a v žádném případě je neposkytuje žádné třetí osobě. E-mailové spojení může být využíváno za účelem zasílání tzv. newsletterů.

 

PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ

Číslo účtu.: 282828024/5500

Variabilní symbol platby: je číslo objednávky

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR přepravné.  Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. se nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.

Místem plnění při osobním odběru zboží je místo podnikání, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebráného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží.Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností MKM pack s.r.o.. Společnost MKM pack s.r.o. nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost MKM pack s.r.o. podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti MKM pack s.r.o., a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

Při nevyzvednutí nebo odmítnutí již expedované objednávky je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat vynaložené náklady spojené se zasíláním a balením dané objednávky.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě reklamace je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení produktu). Následně bude reklamovaný produkt posouzen reklamačním oddělením a na základě toho vám bude vydán Reklamační protokol s vyjádřením o uznání či zamítnutí reklamace.

Lhůta po vznesení reklamace je 14 dní.

Reklamace zasílejte na adresu:

MKM pack s.r.o., Na Cézavě 627 (Areál Cezavy a.s.), Blučina 664 56

Bez potřebných náležitostí společnost MKM pack s.r.o. není povinna reklamační případ převzít a tím bude považován za neoprávněný.

Záruční doba je v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady.

 

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

 1. zboží musí být navráceno v původním obalu

 2. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury

 3. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

 

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

Provozovatelem e-shopu iPlody.cz je společnost MKM pack s.r.o.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 5.11.2018. Společnost MKM pack s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Snažíme se minimalizovat produktový odpad

nákup bez odpadu

Surovinu navážíme
podle vašeho výběru

ekologický obal

Pečlivě zabalíme
do ekologického
sáčku

šetříme planetu Zemi

I vy šetříte
planetu Zemi

Zobrazit kategorii ZERO PLASTIC